ЗА НАС

Трудно е да приемем като общество, че правната и финансова култура на българина се понижава с всяка година.

Хората  продължават да имат нужда от качествени финансови услуги, които да им помогнат при решаването на  финансовите им проблеми, който се е появили в житейския им път. Затова ние  предлагаме сравнение  финансовите услуги в полза на физически и юридически лица. Специализирани сме в кредитни съвети и финансови консултации. Този сайт бе създаден с цел да обособи дейността ни във финансова сфера, свързана с вземането или даването на кредит, на онлайн бързи кредити от физически лица, заемополучатели или фирми кредитори, заемодатели. Смятаме, че професионализмът и експертизата в тази сфера, могат да гарантират вземането на кредит, който да е на точното място в точното време.

Кредитният пазар бе сериозно променен с навлизането на бързите заеми на бързите онлайн кредити, които тласнаха клиентите към търсенето на бързи пари, на кеш, който веднага да влезе в употреба по съответното направление. Появиха се добре известни по света кредитни услуги като online credit do заплата, безлихвен заем до заплатa, мини заемредица атрактивни тагове, които привличат потребителското око, заради възможностите, които евентуално биха предложили. Потребителският интерес е оправдан, когато банките и другите кредитни институции имат тромави и почти следователски принципи за раздаването на кеш пари, които не обслужват корпоративен тип бизнес.

Това бързо навлизане на кредит онлайн услугата, наруши за известно време баланса на пазара на кредитните продукти и трябваше да минат няколко години на лутане от страната на законодателите, за регулацията на бързия online credit и изобщо за ограничаване дейността на фирмите за бързи кредити. Това се наложи заради не малкото сигнали срещу тях и лошите практики, които се установиха на някои места. Дори на моменти имаше явно изказано негативно обществено мнение. Нашата гледна точка, на Счетоводството, с опит в правните и счетоводни услуги, изисква не да си заравяме главата в пясъка, а да търсим решения в сложните правни и финансови взаимоотношения, усложнили се още повече с навлизането на бързото онлайн кредитиране.

Кредитните фирми и физическите лица, които имат нужда от кредит днес, изпитват еднакво затруднения да се ориентират в постоянните промени, които се случват на пазара. Към затрудненията се прибавят и сложните взаимоотношения между кредиторите и кредитополучателите, при които нарушената комуникация и лошите практики могат да доведат до сериозни финансови загуби, морални щети, фалити, вземания на имущество и т.н. От тези процеси, често в медиите излиза информация, към която липсва аргументираната правна рамка и това води до загуба на доверие в обществото. Хората в това общество обаче имат най-голяма нужда да разберат какво се крие зад типовете нови кредити, свързани с Интернет платформите, които ги предлагат. Имат нужда да разберат разликата между онлайн-кредитирането и онлайн-банкирането , предимствата и ползите, предназначението им и куп други неща, които могат да бъдат от съществено значение при решението за вземането на един или друг кредит.

Осигуряването на финансовото решение и финансовите резултати. Дори една информационна кампания може да повлияе положително върху решението на даден потребител да сложи подпис върху кредит, чиито условия не е чел, или с един клик на мишката се озове пред възможността за онлайн кредит до заплата. Когато един потребител знае своите права, той не може да бъде подложен на нерегламентирана практика от кредитори, когато един потребител или една фирма има ясен счетоводен контрол може да планува и практикува своята финансова политика в перспектива. Не е нужно да се достига до нежелани ситуации, в които има опасност за имуществото на физическите лица, на фирмите. Не е нужно и кредиторите да се възползват от незнанието на хората. Заинтересоваността е ключът към максималния резултат. Правната и счетоводната експертиза го гарантират.

Ние , разбираме като наша мисия възможността предварително да запознаем потенциалните потребители на кредити с правната и финансова рамка, в която те ще се разполагат; с основните принципи на кредитораздаването, с принципите, които определят лихвата, обикновената лихва, сложната лихва, вноската по погасяване и още редица термини, необходими като основна информация. В моменти, в които потребителите са призовани или осъдени неправомерно, те ще знаят как да реагират адекватно в такава ситуация. Защото, колко по-бързо се изчистят взаимоотношенията между кредитори и кредитополучатели, колкото по-бързо се подобри комуникацията между законодатели и интересите на пазара, толкова по-бързо ще се изясни и правната рамка, която с абсолютната строгост на закона ще пази обикновените хора, които се ползват от услугите на новите кредитни продукти и бързи кредити онлайн.