Какво е ГПР?

Какво е ГПР при банките? Съществува финансова концепция, наложена от директивите на Европейския съюз на всички държави-членки, според която е задължително ГПР да

Искане за кредит

Какво е искане за кредит? Независимо дали ни харесва или не, животът е пълен с непланирани събития, което включва много рискове, но и