Кредит срещу залог на автомобил

Posted On By admin
Залог на автомобили

 

Залог на автомобили

kreditiМного хора се нуждаят от автомобил. Ето защо кредиторите отпускат заеми, при които залог е самата лека кола. Тя става собственост на потребителя, в момента, в който той изпати цялото задължение по кредита.

 

Одобрение

Ако кандидатствате за финансиране в банка или кредитна организация и искате да изпробвате шансовете си, опитайте да получите предварително одобрение за заем. Потърсете услугите на кредитен консултант, който да направи проверка спрямо кредитоспособността ви, за да определи какви са шансовете ви да бъдете одобрени за заем. Също така може да ви даде представа за лихвата и срока, за който отговаряте на условията. Можете да направите това с няколко заемодатели, за да видите кой предлага най-добрите цени. Освен това ви дава лост при преговори с дилъра на автомобила. Ако дилърът наистина иска да сключи сделка с вас, той може да се опита да подобри лихвения процент на заемодателя.

 

Печалбата на дилъра

Когато търсите финансиране чрез дилър, той ще добави допълнителен процент върху лихвения процент на заемодателя. Имайте предвид това при договаряне на цените. Дилърът няма да ви каже това, тъй като това е допълнителна печалба, която той печели от продажбата, но това означава, че има място за преговаряне, за да се опитате да свалите лихвата, която ви предлагат.

 

Първоначално плащане с продаване на стария ви автомобил

Продажбата на старото ви превозно средство и извършването на първоначална вноска намалява сумата на кредита ви и общата лихва, която привлича. Търговските сделки като продажбата на старата ви кола могат да намалят значително размера на заема. Ако вашето текущо превозно средство има търговска стойност от 7 000 лв., а превозното средство, което купувате, струва 20 000 лв., ще ви е необходим само заем от 13 000 лв., при условие че не дължите нищо по продаваното превозно средство.

Дилърите също са по-склонни да отпускат заеми и да договарят ставки на клиенти, които правят авансово плащане или търгуват със стария си автомобил. Извършването на авансово плащане може да помогне на вашите шансове за одобрение. Вашето желание да оставите пари за превозното средство в началото показва на заемодателя, че сериозно се отнасяте към продажбата и те ще направят каквото могат, за да ви одобрят.