Кредит до 500 лв.

Posted On By admin

Едни от продуктите, които са по-изгодни да се теглят от фирми за бързи кредити, отколкото от банки, са заемите до заплата и заемите на месечни вноски. Банките работят с големи обеми и едва ли ще обърнат внимание на заявки за кредити на физически лица от по няколко стотин лева. Бързи кредити до 500 лв. са финансов продукт, който е с твърде малка сума, за да се получи от банка. За него може да се кандидатства изцяло онлайн и парите се получават директно на банковата ви сметка в същия ден.

Пример за бърз кредит до 500 лв.

Според законодателството кредитните компании не могат да начисляват Годишен процент на разходите по-висок от 50%.

Например, за усвояване на заем от 500 лв. с годишно надплащане от 50% и погасяване за един месец, вие ще платите едва 20.83 лв. и общата цена за погасяване ще бъде 520.83лв.

Този процент изглежда висок, но на практика, когато размера на кредита е малък и се погасява за кратък срок, лихвите са по скоро символични.

  • Не се нуждаете от много документи. Не се нуждаете от удостоверение за заплата или копие на трудов договор. В някои случаи ви е необходима само личната карта.
  • Процедурите са максимално улеснени. В случай на бърз заем само с лична карта и без документи, одобрението обикновено идва в рамките на максимум 24 часа, а понякога дори на момента
  • Получавате кредит без проверки. Кредитната ви история няма значение, така че повечето компании ще ви дадат кредит, дори ако имате други дългове или името ви фигурира в черния списък на ЦКР като лош платец.
  • Получавате парите веднага. Живеем в дигиталната ера, така че парите пристигат в сметката ви много бързо и можете да ги похарчите моментално.
  • Вие избирате продължителността са срока за погасяване. Ако класическият банков заем се отпуска само за по-дълги периоди, при бързите заеми без документи, можете да изберете всеки период на изплащане и дори за един ден.
  • Не се нуждаете от обезпечение и поръчителство. Няма риск да останете без жилище, ако стане нещо непланирано и не можете да погасите заем навреме. Това, че усвоявате парите без поръчител, също прави процедурата за кандидатстване по-лесна.

Може да видите финансови примерите и да изчислите крайната цена на избрания от вас продукт с електронния кредитен калкулатор, за да вземете информиран решение. Сравнете офертите на заемите до 500 лв. от нашия списък и кандидатствайте директно с бутона Заяви.