Кредитно досие давност

Posted On By admin

Давност на кредитното досие в ЦКР

Централният кредитен регистър бе създаден през 2004 г. от БНБ. Ролята му е да показва кредитния статус на всички кредитоползватели на кредитните институции, за да могат да преценяват на кого могат да се доверяват и да отпускат заеми и с кои потребители е рисково да си сътрудничат. Дори и един дълг да е изплатен, ако по него е имало просрочие и то е регистрирано веднъж в ЦКР, дори и да бъде погасено, информацията продължава да се съхранява в кредитното досие на лицето.  В срок от 5 години данните за лошата кредитна история ще останат видими в Кредитния регистър, след което ще се заличат.

Какво представлява оценката на кредитната история в ЦКР?

Висока оценка се дава на клиенти, при които се идентифицира нисък риск от неплащане на ставки в бъдеще. Ако имате нисък резултат много вероятно е банките да откажат да ви предоставят заем или да ви предложат по-ниска сума от необходимата.

Оценката ви в ЦКР е резултат от прилагането на статистически метод, който отчита следните елементи, които дават предсказуемост:

  • кредитна история на плащанията;
  • активни дългове;
  • продължителност на просрчията по кредити (среден брой месеци от отпускането на заема);
  • брой искания за нови заеми (брой заявки за кредити през последните 6 месеца);
  • комбинация от кредити (видове кредити).

Висока оценка се дава на клиенти, които имат нисък риск от неплащане на вноските за  в бъдеще. Когато имате нисък резултат, много вероятно е банката да откаже да ви предостави искания заем или да ви предложи по-ниска сума от необходимата.

Трябват ми пари, но съм с лошо ЦКР

Понякога, ако вече имате заем от банка, който все още не сте успели да погасите изцяло и сте останали с неплатени вноски, банката няма да ви даде втори заем. Освен това ще ви включи в черния списък на лошите платци в ЦКР. Така ще се озовете в ситуация да циркулирате между различни банки и дори може да ви бъде трудно да получите заем дори от другаде. Ако това е вашата ситуация и имате остра нужда от пари, опитайте се да се обърнете към кредитна компания, която ще ви предложи финансова подкрепа, дори ако имате непогасени дългове в Регистъра.

С нашата усъвършенствана платформа можете да получите заем от няколко стотин до няколко хиляди лева без документи, с които да доказвате доходите си, без гаранции и без попечители. Кандидатствайте с бутона Заяви, попълнете данните си и изчакайте одобрение.