Кредити за нередовни платци

Posted On By admin

Съществуват ли кредити за нередовни платци

Дори да имате отрицателна кредитна история в ЦКР, на практика, има решение за вас, когато имате спешна нужда от пари и в този пост ще ви разкажем за него.

Днес, все повече хора са изправени пред такъв проблем като появата на лоша кредитна история, което затруднява сътрудничеството с банките и кредитните компании в бъдеще, когато са необходими пари за важни цели. За съжаление, при подписването на договор не винаги е възможно да се предвиди загуба на работа, продължително заболяване, развод или отпуск по майчинство, когато способността ви да погасявате заемите си навреме намалява.

Много от нас често са изправени пред определена ситуация: „Този месец ни беше изплатена заплатата и вече я похарчихме поради някои просрочени плащания, неочаквано високи месечни фактури или просто непредвидени ситуации.“ Той се отпуска от небанкови кредитни компании, към които се обръщат все повече потребители у нас, когато са изчерпали парите си до следващата си заплата.

Хората, които допускат просрочия по кредити обикновено са хора, които действат емоционално и често не съумяват да разпределят доходите си правилно. Импулсът обаче може да ви струва много. Освен това, избягвайте колкото е възможно повече да кандидатствате за бърз заем или бърз заем онлайн, защото ако загубите парите, ще трябва да платите лихвени проценти, такси и комисионни на финансовата институция, без да сте направили нещо важно или значимо с изтеглената сума. Ето защо, експертите съветват тези хора да са внимателни, да харчат парите си по предназначение и само за наистина важни неща.

Предимството на небанковите кредити за нередовни платци е свързано и с факта, че законодателството в тази област им позволява по-лесно да одобряват заявките за този вид кредити. По принцип кредитните компании имат свободата да определят условията на кредитиране според вътрешните норми на конкретната институция, а дейността им е урегулирана от БНБ и правораздавателните органи.