Какво е необходимо за вземане на бързи кредити

Posted On By admin

Бързите кредити са високо рисков и високо лихвен заем, с който се посрещат нетложни плащания в неголям размер. Удобството при тях е, че не се изисква доказване на доход или поръчителство.

На първо място, за да получите бързи кредити, трябва да имате чисто кредитно досие. Това означава да не сте просрочвали друг заем повече от три месеца, тъй като това се отразява в кредитния регистър, а фирмите за бързи кредити правят проверка тъкмо там. Липсата на просрочия гарантира, че сте редовен платец. Това е първата проверка при отпускане на бързи кредити.

Обезпечение за бързи заеми не се изисква. Няма нужда да ипотекирате имот или да залагате скъпа вещ. Гласува се доверие, което има своята цена – по-висока лихва.

За да вземете бързи кредити, трябва да имате своя банкова сметка – парите се превеждат директно в нея. Предварително сте договорили срока за връщане с фирмата, отпускаща бързи кредити. Този срок е според възможностите ви, но не може да е твърде дълъг – размерите на бързите кредити не позволяват безкрайно отлагане на връщането им във времето. Но ако решите да върнете взетите бързи кредити предварително, не ви се начислява лихва за ранно погасяване, както правят банките при стандартните заеми. Това е едно от предимствата на бързите кредити.