Бързи кредити

Posted On By admin

В последните няколко години, поради лошите условия и кризисни ситуации на все повече хора и по-често се налага да търсят допълнителни средства за покриване на ежедневните нужди.

Дали се касае за сметката за ток, вода, за някоя по голяма покупка, за обличане на децата за училище и т.н. разходите са доста по-големи, отколкото приходите.

Решили сте да потърсите бърз заем, за да подпомогнете семейния бюджет, да погасите някоя и друга сметка или да закупите по-скъпа и голяма нова вещ, но не сте наясно с куп въпроси, които се крият за термина бързи пари. Много често се налага на всеки да намери такива, а процедурите по отпускане на пари на заем в банките са съпроводени с хиляди изисквания. Заем от познати не винаги е лесно да се намери а и сроковете понякога са твърде кратки, за необходимостта ви от тях.

Ето, защо са измислени бързите кредити онлайн. В тези няколко реда ще изясним максимално систематизирано, ясно и кратко, за какво точно става въпрос, а изборът и решението ще оставим на вас.

Бързият заем е вид потребителски такъв. При него може да кандидатства всяко лице навършило пълнолетие. За него не се изискват куп документи удостоверяващи вашите доходи, имотни състояния или каквото и да било друго, което да обвързва ваш или ваши близки с доказване на имущество. Единственото необходимо, за да се изтеглят необходимите пари до заплата са данните от личната карата.

Изискването за т.н. бързи заеми от банкови и не такива организации е те да бъдат погасени в най-кратки срокове. Сумите, които се отпускат за тях са сравнително малки и това определя не достоверността, на каквото и да е ваше състояние.

Друга характерна черта при кредитите срещу лична карта е, че те имат малко по-високи месечни вноски от останалите заеми. Лихвата по тях е леко завишена в сравнение с потребителските и ипотечни заеми.

Голям плюс при заемите до заплата е тяхната бърза и своевременна процедура при отпускане, т.к. разглеждането на документите по тях е спестено. Обикновено сроковете за кандидатстване и одобрение са в рамките на един работен ден.

Още едно изискване при отпускането на този вид заем е откриването на нова сметка.

Важен и често срещан проблем при потребителите на този вид пари на заем е, че когато имат нужда от пари, хората се впускат в не дотам обмислени решения и стъпки, а след това си правят равносметка, че са били натоварени. Във всяка банка или институция, където се правят и предоставят бързи заеми има кредитни калкулатори, които бързо и лесно ще изчислят оскъпяването и погасяването на вноските, което е голямо улеснение за всеки кандидат за кредит до заплата. Изчислявайки месечните вноски и периода за погасяване на исканата от кредитоискателя сума, всеки сам би могъл да прецени дали има нужда от този вид заеми и дали е така налагаща се нуждата му.