Бързи кредити без трудов договор

Posted On By admin

kreditiШансовете за получаване на кредит, ако сте без трудов договор за работа са малки, но съществуват. Тази публикация има за цел да обясни как можете да вземете заем, когато не работите по трудово правоотношение и нямате документ, с който да докажете, че получавате фиксиран, постоянен доход под форма на месечно трудово възнаграждение. Както небанковите, така и банковите институции, изискват преди всичко доказателство за доход.

Бърз кредит без договор за работа – същност

Когато всичко върви добре и получите одобрение, ще имате пари в сметката си в рамките на няколко дни. Няма строги изисквания, тъй като кредит без заетост, но с гаранции може да се получи само от небанкови финансови институции. Някои от тях не изискват обосновка на доходите, ако кандидатствате за ипотечен кредит.

Онлайн кредити без договор за работа – къде да ги намерим?

Бързите кредити без трудов договор може да се получат от всяка финансова институция, която приема гаранции под формата на недвижима собственост и не изисква доказателство за месечен доход. Можете да получите доста голяма сума, защото такива институции вземат предвид стойността на ипотеката. Важно е да се знае, че обезщетението за безработица, майчинството и пенсията по старост или с ТЕЛК решение не се считат за допустим доход от банките, а само от кредитните компании.

Също така, повечето банкови финансови институции, имат изискване да бъдете поне 3-6 месеца на работа при последния си работодател. Дори и да работите от по-кратко време, кредитните компании са склонни да ви отпуснат финансова помощ.

Ако вашият доход е много нисък, можете да се обадите на роднина или на приятел, който желае да ви бъде гарант. Това е добър начин да получите кредит без да учредявате ипотека, когато работите от кратко време или нямате достатъчно голям доход.