Кредитни институции

Posted On By admin

Търсите ли кредитни институции?

Разлика между бърз кредит от банково или небанково дружество

Замисляли ли сте се каква е действителната разлика между кредитна и финансова институция? Когато се позоваваме на разликите между банките и небанковите финансови институции, е важно да се обсъдят приложимите разпоредби, статута на двете, дейностите, които те могат да извършват, както и критериите, на които трябва да отговарят, за да могат да получат оперативно разрешение. Когато се позоваваме на нуждите на клиента, основната разлика между двете институции, които могат да предложат заеми, е, че всички лицензирани кредитни компании могат да отпускат бързи кредити, но не могат да работят с депозити. Тази дейност може да се извършва само от банките.

Кредитни институции в България

Какво е Регистър на финансовите институции?

Регистър на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции (ЗКИ), е публичен и включва важна информация както за вписаните нови кредитни институции в България, които извършват дейност на територията на страната, така и за заличените финансови институции. Съвременните небанкови кредитни институции са сертифицирани и действат напълно легитимно.

Небанкови кредитни институции

За да могат да бъдат включени в категорията на тези, вписани в този Регистър, небанковите лицензирани финансови институции, трябва да отговарят на определени, капиталови критерии, на обема на отпуснатите кредити, както и на общите активи. Също така, всички кредитни институции, както и банките, се регулират от БНБ. Съвременните нови небанкови институции, са обект на мониторинг и контрол от страна на БНБ, ето защо, когато теглите кредит от кредитна компания, няма никакъв риск за вас. И кредитните компании, и банките трябва да отговарят на определени условия. Ако желаят да получат разрешение за дейността си от БНБ, трябва да представят доказателство за минимален начален капитал. Значително по-висок е този капитал за институции, които предоставят и ипотеки.

Ние сме електронна платформа, която предоставя възможност за сравнение на най-добрите оферти за бързи заеми на кредитния пазар. Освен това ние предоставяме подробна информация за нашия списък с решения. Кандидатствайте напълно онлайн с бутона Заяви и попълнете краткия въпросник.