Какво представляват „бързи заеми”?

Posted On By admin

Бързите кредити в своята същина са разновидност на потребителските заеми с единствените разлики, че отпусканите суми при бързи кредити онлайн са сравнително малки и процедурата при тяхното отпускане е наистина бърза.

В последните няколко години онлайн кредитите станаха доста популярни, тъй като ни дават шанса да получим бързи пари за изключително кратко време без да ставаме дори от компютъра.

За да се кандидатства за отпускане на кредит онлайн е необходимо единствено да се избере някоя от многобройните банкови или небанкови организации и институции, които предлагат такъв вид заем и проучване на кредитното досие на кредитоискателя, нито допълнителни гаранции и финансови обезпечения. Процедурата по отпускане на бързи заеми е сведена до представяне на лична карта и подписване на договор между кредитоискателя и банката или небанковата организация. Отпуснатите пари на заем се превеждат по сметката на клиента в рамките на работния ден без да се налагат обяснения за какво ще се използва.

Този вид потребителски кредит online е изключително удобен в случаите, когато се нуждаем спешно от малки суми, с които да покрием неотложни разходи. Единственото условие е да сме пълнолетни, да притежаваме собствени доходи и да сме сигурни, че имаме възможност да погасим отпуснатия ни заем в уговорените срокове. Погасяването на кредита срещу лична карта в срок е от голямо значение, тъй като ако не успеем, ще ни бъдат начислявани лихви за всеки просрочен ден, а след едноседмичен срок необслужения ни заем ще бъде прехвърлен към фирми за събиране на задължения, а ние ще бъдем вписани в списъка с некоректни платци.

За кредит без поръчител има възможност да се кандидатства и в заложните къщи, но в този случай се налага залагане на движима собственост от страна на кредитоискателя.