Какво е ГПР?

Posted On By admin

Какво е ГПР при банките?

Съществува финансова концепция, наложена от директивите на Европейския съюз на всички държави-членки, според която е задължително ГПР да бъде включен в офертите на институциите кредитори и то на видимо място. Всъщност какво означава ГПР? Неговото значение не е нищо повече от индикатор, който включва всички разходи по даден заем, където освен лихвения процент, са представени и други елементи (като комисионни, такси и застраховки), които съставляват целия заем.

Как се определя?

Според неговата дефиниция, ГПР е начин клиентът да изчисли цената на заема, като по този начин може да направи точно разграничение между няколко оферти, като избере най-изгодната за него. Като цяло, всяка комисионна, скрита от клиента, може да бъде много лесно идентифицирана, като се има предвид, че ГПР означава, в съкратена форма, резултат от изчисляване на размера на комисионните, начислени от институцията и размера на лихвите, начислени от нея за определен период от време (седмица, месец, тримесечие, полугодие, година).

Как небанковите компании могат да решат проблема с високата стойност на ГПР?

Максималната стойност, приета за таван на ГПР, която може да бъде начислен за бърз заем в България, не може да надвиши 50%. При краткосрочните решения от тика кредит до заплата и кредит на вноски средно допустимите суми варират между няколко стотин и няколко хиляди лева, като се погасяват за период от 1 месец до 1 година. За по-високите стойности се използват средносрочни кредити като потребителски кредити и те се погасяват за период от 1 до 5 години. За дългосрочни се считат небанковите кредити с период на изплащане над 5 години като ипотечни кредити, автокредити и кредити за рефинансиране.

За да разберете дали офертата, която сте избрали от нашата платформа, е най-изгодна за вас, използвайте финансов пример. Може да изчислите крайното оскъпяване на вашия кредит с онлайн кредитен калкулатор, за да направите информирано решение. Съществуват калкулатор за кредити, калкулатор за лизинг и други.

Въпреки разнообразието от оферти с различни параметри като максимален размер, срок, лихва, ГПР, такси и други условия, в нашата платформа, не е трудно да изберете подходящия за вас кредит. Именно поради разнообразието, изборът на идеалното решение при най-добрите условия е доста лесно. Изберете оферта и кандидатствайте с бутона Заяви.