Договор за кредит

Posted On By admin

Как се сключва договор за кредит онлайн

Все по-многобройни стават небанковите компании, които отпускат заеми и това се дължи до голяма степен на увеличаването на броя на клиентите, които предпочитат този начин на кредитиране. По този начин, класическите кредити изглежда губят в надпреварата с бързите кредити, по няколко причини. Разберете какви са предимствата на договарянето на бърз заем от фирма пред кандидатстване за кредит от класическа банка.

Какво представлява договор за кредит?

За да разберем по-добре какво е всичко това, нека поговорим за това какво представляват съвременните кредитни продукти.

Преди известно време заемите се отпускаха само от банките. През последните години, както и в по-развитите страни, у нас започнаха да се появяват редица небанкови финансови институции, които се регулират от законодателството. Тези фирми могат да предлагат различни видове заеми, което ги прави конкурентоспособни на банките. За да получат по-голям пазарен дял, те се надпреварват в това коя от тях ще предложи по-богат спектър от услуги.

Договорът за бърз онлайн кредит в наши дни се сключва изключително лесно и бързо. За да сключите такъв договор вие трябва да изпратите заявление за кредит от избран от вас кредитор. След като бъдете одобрени и потвърдите с SMS например, се приема, че вие сте се съгласили да получите кредита и сте се ангажирали да го платите в договорения срок. Всичко става за минути и от комфорта на вашия дом без да ходите до физически офиси, без да се редите по опашки и без да представяте документи.

Фирмите се появиха напълно естествено и то във време, в което някой трябваше да предложи алтернатива на банковите заеми. В момента е спорно дали един договор за банков кредит е най-изгодния вариант, в случай, че останете без пари.

В специализираната терминология договорът за заем се определя като споразумение между кредитоискател (като банка или кредитна компания) и кредитополучателя. Когато сключите такова споразумение, на практика получавате сума пари в брой, в банкова сметка, по кредитна карта, в брой от офис на кредитора или чрез оператор на платежни средства като Изи Пей.

Съществува и опция да сключите договор за кредит между физически лица. Договорът за даване назаем на средства или имущество е уреден в чл. 240-241 на Закона за задълженията и договорите. Съгласно чл. 240 с договора за заем заемодателят предава в собственост на заемателя средства или други предмети, а заемодателя се задължава да ги върне в същия вид, количество и качество. Според чл. 241. физическо лице, което се е задължило да даде заем има право да не го направи, ако другата страна по договора е станал неплатежоспособен.

 

Нашият уебсайт се актуализира постоянно, за да гарантира, че можете да изберете най-доброто решение за заем според вашите изисквания. Ние ви предоставяме списък с най-добрите кредитори на пазара. Изберете най-подходящата оферта за вас и кандидатствайте изцяло онлайн чрез нас.