Данъчен кредит

Posted On By admin

Все по-често чуваме израза данъчен заем, а какво всъщност се крие зад този термин, питали ли сме се. И като определение за данъчен заем можем да кажем, че това в част от данъка върху добавената стойност, който подсигурява неутралността на данъка, стигащ до крайния потребител на стоките и услугите.


Кандидатствай за потребителски кредит тук


 

Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Или с други думи казано, това е сумата на данъка, за която дадено регистрирано по ЗДДС лице има право да приспадне от задълженията си. Такова право за приспадане на данъчен заем, имат лицата направили дадени покупки и обвързани с конкретни условия, упоменати в „Данъчен кредит“ от ЗДДС, глава седма.

Това условие позволява не всеки начислен данък се третира като данъчен кредит.