Бързи онлайн кредити

TCredit

КандидатстванеСравннение

Какво представляват „бързи заеми”?

Бързите кредити в своята същина са разновидност на потребителските заеми с единствените разлики, че отпусканите суми при бързи кредити онлайн са сравнително малки и процедурата при тяхното отпускане е наистина бърза.

В последните няколко години онлайн кредитите станаха доста популярни, тъй като ни дават шанса да получим бързи пари за изключително кратко време без да ставаме дори от компютъра.

За да се кандидатства за отпускане на кредит онлайн е необходимо единствено да се избере някоя от многобройните банкови или небанкови организации и институции, които предлагат такъв вид заем и проучване на кредитното досие на кредитоискателя, нито допълнителни гаранции и финансови обезпечения. Процедурата по отпускане на бързи заеми е сведена до представяне на лична карта и подписване на договор между кредитоискателя и банката или небанковата организация. Отпуснатите пари на заем се превеждат по сметката на клиента в рамките на работния ден без да се налагат обяснения за какво ще се използва.

Този вид потребителски кредит online е изключително удобен в случаите, когато се нуждаем спешно от малки суми, с които да покрием неотложни разходи. Единственото условие е да сме пълнолетни, да притежаваме собствени доходи и да сме сигурни, че имаме възможност да погасим отпуснатия ни заем в уговорените срокове. Погасяването на кредита срещу лична карта в срок е от голямо значение, тъй като ако не успеем, ще ни бъдат начислявани лихви за всеки просрочен ден, а след едноседмичен срок необслужения ни заем ще бъде прехвърлен към фирми за събиране на задължения, а ние ще бъдем вписани в списъка с некоректни платци.

За кредит без поръчител има възможност да се кандидатства и в заложните къщи, но в този случай се налага залагане на движима собственост от страна на кредитоискателя.

Бързи кредити и как да кандидатстваме най – лесно за тях

На почти всеки от нас, особено през последните няколко години му се е случвало да не може да се справи с месечния си семеен бюджет. Колкото и добре да планираме финансовите си постъпления винаги изникват непредвидени разходи, с които се налага да се справяме изключително бързо.

Да, но ако изпаднем в такава неприятна ситуация изниква въпроса от къде да намерим спешно заем, без да ни се налага да даваме обяснения и без да трябва да чакаме с дни, за да разберем ще бъдем ли одобрени или не.

Предлаганите кредити без поръчители от доста банкови и небанкови институции имат за основна задача и цел да улеснят възможно най – много всички, които се нуждаят от малки суми за кратък период от време.

Улеснението се състои в това, че за бърз заем може да кандидатства всеки, който е пълнолетен и има собствени доходи.

Кредити срещу лична карта се предоставят както от банките, така и от небанковите организации и към коя финансова институция ще се обърнем зависи само от нас.

Разликата между отпусканите от банките и небанковите организации пари на заем се състои в това, че ако кандидатстваме за кредит до заплата от банка, трябва да отидем на място в офиса на избраната от нас банка и на място да попълним заявлението за желаната сума пари.

При кандидатстване за пари на заем до заплата от небанкови организации не е необходимо лично посещение, тъй като цялата процедура се извършва през платформата на съответната организация в интернет.

Необходимите документи са единствено лична карта и попълване на заявление за бързи кредити онлайн. Отговорът дали сме одобрени или не отнема не повече от 30 минути и се получава отново по електронен път ( на електронната поща ).  Ако сме одобрени исканите от нас онлайн кредити се превеждат по банкова сметка до края на работния ден.

Кандидатствай за кредит

 

 

Компания: Easycredit
Пример: ГПР по заем от 1000 лв. за срок от 6 месеца е 49.02%.
ГПР зависи от срока и ползваната сума.
ГЛП по заем от 1000 лв. за срок от 6 месеца е 40 %.
Годишният лихвен процент е фиксиран за целия срок и не се променя.