Category Archives: Бързи кредити

Бързи кредити без обезпечение

Търсите заеми без обезпечение Бързите заеми без обезпечение са от типа „заем до заплата“ и са много полезни, когато се нуждаете от пари спешно. Те са заеми с много по-висока лихва, отколкото всеки друг класически заем. Този интерес за фирмата за бързи кредити е адаптиран, за да покрие риска, на който са изложени като кредитори. Никой […]

Как да изберем банка или финансова организация, за да поискаме бързи кредити?

В последните години все по — голяма част от хората изпитват затруднения да изкарат до заплата или нямат възможност да покрият месечните си сметки за комунални нужди и се налага да потърсят кредит до заплата. Тъй като обаче почти всички банки и небанкови организации предлагат такива заеми и рекламите, които вървят по телевизиите, пресата и Интернет […]

А помислихте ли за рефинансиране на заема?

Едва ли има фирма в страната, която да не изплаща поне един бизнес кредит. Статистиката показва, че бизнесът у нас дължи куп пари, както помежду си, така и на частни финансови институции, а също и на местните власти и държавата. Какви са точно взаимоотношенията между фирмите, държавата и общините обаче сега няма да гадаем и […]