Данъчен кредит

Все по-често чуваме израза данъчен заем, а какво всъщност се крие зад този термин, питали ли сме се. И като определение за данъчен заем можем да кажем, че това в част от данъка върху добавената стойност, който подсигурява неутралността на данъка, стигащ до крайния потребител на стоките и услугите. От юридическа гледна точка данъчният заем е конкретизиран по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Или с други думи казано, това е сумата на данъка, за която дадено регистрирано по ЗД...
More

Офлайн или онлайн кредит?

Ако имате нужда от по — голям от размер заем, то тогава отпусканите от банковите институции заеми ще ви бъдат от полза. Тези заеми се отпускат за покупка на вещи, ремонт на дома или други и могат да бъдат в размер от 1000 до 5000 лв. или повече в зависимост от условията на банката, към която сте се обърнали. За да ви бъдат отпуснати желаните от вас пари на заем ще трябва да посетите избраната от вас банка, да се срещнете с банков консултант, който да ви разясни условията, при които можете да ка...
More

Как да изберем банка или финансова организация, за да поискаме бързи кредити?

В последните години все по — голяма част от хората изпитват затруднения да изкарат до заплата или нямат възможност да покрият месечните си сметки за комунални нужди и се налага да потърсят кредит до заплата. Тъй като обаче почти всички банки и небанкови организации предлагат такива заеми и рекламите, които вървят по телевизиите, пресата и Интернет са толкова много и примамливи, това създава доста голям проблем при избор на подходяща банка или финансова организация, която да ни отпусне онлайн ...
More